Biuro Rachunkowe

Obsługa Kadrowa

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę kadrową. W ramach tej działalności klienci otrzymują:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • kontrolę dokumentów historycznych pracownika,
 • skierowanie na badania lekarskie,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem pracy,
 • ewidencję świadectw lekarskich,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • prowadzenie kartotek urlopowych,
 • sporządzenie świadectw pracy,
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.