obslugaksiegowaslider
Księgowość Głogów

Obsługa księgowa Głogów

Biuro rachunkowe MAJA zajmuje się obsługą księgową podmiotów gospodarczych. W zakres tej działalności wchodzą:

 • czynności dedykowane podmiotom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:
  • pomoc przy wyborze formy prawnej, sposobu opodatkowania,
  • pomoc przy załatwianiu formalności w urzędach lub Sądzie Gospodarczym,
  • pomoc przy rejestracji w ZUS,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • obsługa karty podatkowej,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • rozliczanie importu i eksportu usług, WNT, WDT,
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie dokumentów płatniczych,
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego,
 • przygotowywanie dokumentacji do pozyskania kredytów bankowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentacja firmy przed urzędami,
 • obsługa wszelkiej korespondencji z urzędami, bankami i innymi instytucjami wskazanymi przez Państwa, związanymi z prowadzoną działalnością.